Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
 
TOT KBS

 
 วัตถุประสงค์การจัดทำ

          TOT KBS (Knowledge-Based Society)
เป็นเว็บไซด์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ บมจ. ทีโอที ที่ทำขึ้นสำหรับเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อเข้าค้นหาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงาน บมจ. ทีโอที สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร

          การใช้งาน TOT KBS

           เนื่องจาก แนวทางการจัดการความรู้ของ บมจ. ทีโอที มุ่งไปที่การสนับสนุนให้เกิดมีการรวมกลุ่มของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน ให้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน จึงเกิดการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มพนักงานเป็นสังคมความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

          อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มจะเกิดขึ้นได้อย่างเหนียวแน่น ต้องเกิดจากการมีประเด็นปัญหา หรือมีความต้องการที่สอดคล้องกัน มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กัน ทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการเข้ารวมกลุ่ม โดยมีผู้ประสานงานทำหน้าที่ช่วยจุดประเด็นใหม่ให้พิจารณา ควบคุมจังหวะการแลกเปลี่ยนความรู้ และเก็บรวบรวมความรู้ที่ได้เผยแพร่ต่อไป การรวมของกลุ่มพนักงานจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังมีประเด็นใหม่ให้พิจารณากัน เมื่อหมดประเด็นก็อาจจะสลายตัว หรือรวมตัวเป็นสังคมใหม่ที่เหมาะสมกับประเด็นใหม่ ๆ ต่อไป การทำ KM ในลักษณะนี้จะมีศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มคนที่ต้องการแบ่งปันความรู้กันนั่นเอง

          TOT KBS จึงเป็นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับสังคมความรู้ได้หลายกลุ่ม ทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันอย่างครบครัน เป็นแหล่งรวบรวมบทความทางวิชาการ จึงเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนการสร้างสังคมความรู้ภายใน บมจ. ทีโอที ได้เป็นอย่างดี

          สามารถเข้าใช้งาน TOT KBS ได้ที่ http://kbs.intra.tot.co.th โดยผ่านอินทราเน็ตของ บมจ. ทีโอที เมื่อสมัครสมาชิกแล้วใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จะสามารถเข้าไปยังสังคมความรู้ต่าง ๆ ได้ ในขณะนี้ TOT KBS ได้มีสังคมความรู้ให้บริการจำนวน 12 สังคมความรู้ คือ สังคมคอมพิวเตอร์, สังคมโครงข่าย, สังคมโทรศัพท์สาธารณะ, สังคมสายตอนนอก, สังคมสื่อสารไร้สาย, สังคมโซลูชั่น, สังคมนักการขาย, สังคมไอพี, สังคมบริหารจัดการ, สังคม ADSL, และสังคมนโยบายและกฎหมาย และสังคมเกมเมอร์

          ในแต่ละสังคมความรู้จะมีการให้บริการบทความที่น่าสนใจให้อ่านและให้ดาวน์โหลดมากมายทั้งที่เป็น White paper, Presentations, Case Study, ข้อมูลบริษัทโทรคมนาคม, ข้อมูลผลงานวิจัย R&D รวมถึง Program ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เช่น กระดานข่าว, Chat Room และหากต้องการติดต่อกับสมาชิกท่านอื่นแบบส่วนบุคคลก็สามารถทำได้เช่นกัน

           วิธีการสมัครสมาชิก (เฉพาะพนักงาน บมจ. ทีโอที)

          ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ TOT KBS แล้วคลิกตรงคำว่า "สมัครสมาชิกใหม่" ทางเมนูด้านข้าง เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน จากนั้นให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวแล้วกดปุ่ม "ส่งการลงทะเบียน" ระบบจะทำการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นส่งชื่อผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านให้ทราบทาง E-mail Address ที่ระบุตอนลงทะเบียน หลังจากได้รับรหัสผ่านแล้วจะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้โดยใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนั้นกดปุ่มล็อกอิน

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว TOT KBS แสดง "User Menu (Member Only)" ขึ้นมา เพื่อให้สามารถติดต่อเข้าสู่สังคมความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อการใช้งานต่อไปได้

          ความคาดหวัง

          คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า TOT KBS มีส่วนในการสร้างสังคมความรู้ให้ค่อย ๆ เกิดขึ้นภายใน บมจ. ทีโอที และส่งผลให้ทั้ง บมจ. ทีโอที เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานทุกคน ทุกระดับเข้าร่วม ใฝ่พัฒนาตนเอง และร่วมกันสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้

 

สถาบันวิชาการ ทีโอที

 

โทร : 0-2596-1018

โทรสาร : 0-2591-0093

 
 
 
เกี่ยวกับองค์กร
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
   
บทความน่ารู้
  คุณลักษณะขององค์กรที่ดี
  รวมพลังหาร 2
  Global warming
  Save energy solution
Link
 
News
 
 
Copyright© 2007 TOT Academy
Nonthaburi, 11000