กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์ใหม่)
 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. - 5 มี.ค. 59
 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-12 มี.ค. 59
 

 

          เอกสารประกอบการอบรม รุ่นที่1 และ 2

 


กิจกรรมการพัฒนาศักยาพบุคคลากรศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน (วิทยากรชุมชน) ประกอบด้วยหลักสูตร 4 หลักสูตร
  • หลักสูตร การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตร การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ   
  • หลักสูตร วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์
  • หลักสูตรการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อการตลาดออนไลน์


 

กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์เก่า) จำนวน 400 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคใต้
  • ภาคเหนือ
  • ภาคกลาง