โรงเรียนอนุบาลวาดฝัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที โดยมีผู้จัดศูนย์วิทยาบริการและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับ และทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการ ทีโอที ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาเกี่ยววิวัฒนาการโทรศัพท์ในยุคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นความรู้ และประสบการณ์ให้กับน้องๆ ต่อไป

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวาดฝัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที โดยมีผู้จัดศูนย์วิทยาบริการและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับ และทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการ ทีโอที ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาเกี่ยววิวัฒนาการโทรศัพท์ในยุคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นความรู้ และประสบการณ์ให้กับน้องๆ ต่อไป