คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที โดยมีผู้จัดศูนย์วิทยาบริการและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับ และทีมวิทยากรของสถาบันวิชาการ ทีโอที ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโทรศัพท์ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาเกี่ยววิวัฒนาการโทรศัพท์ในยุคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นความรู้ และประสบการณ์ให้กับน้องๆ ต่อไป

Tags: No tags