ห้องฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ระดับมาตราฐาน

สถาบันวิชาการ ทีโอที พร้อมให้บริการห้องฝึกอบรม/สัมมนา ห้องประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยห้องสัมมนาขนาดเล็กจนถึงห้องสัมมนา ขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 500 คน พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสาร และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  โทร. 02 596 1336   โทรสาร 02 591 7941  ในวันและเวลาราชาการ   

ห้อง Auditorum

บริการห้องเธียร์เตอร์ สำหรับในการแสดง งานโชว์ตัว 

ห้อง อบรม สัมมนา

บริการห้องอบรม ห้องประชุม ห้องสัมมนา ในรูปแบบต่างๆ

ห้อง ประชุมผู้บริหาร