ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือ โทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม ถึง  31 สิงหาคม 2563  

สถาบันวิชาการ ทีโอที เปิดให้บริการ เช่าสถานที่ในอาคาร  นอกอาคาร  สนามกีฬา และบริการห้องพักสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรม  สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่  โทร. 02 596 1336   โทรสาร 02 591 7941  ในวันและเวลาราชการ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที 

รายละเอียด