ข่าวประชาสัมพันธ์

🔹สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้จัดโครงการในการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ทักษะของนักศึกษาทางด้าน Data Analytic, Cyber Security และ Smart Communication เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล

🔹จึงขอเชิญสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสถานประกอบการที่มีสถานประกอบการในกรุงเทพ ปริมณฑล หรือจังหวัดในพื้นที่ EEC ที่สนใจบุคลากรที่มีทักษะ Digital สามารถเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที 
***(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)*** 

📝โดยกรอกแบบตอบรับการเข้ารับฟังการนำเสนอโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” คลิก http://bit.ly/2TJMIvH

สถาบันวิชาการ ทีโอที เปิดให้บริการ เช่าสถานที่ในอาคาร  นอกอาคาร  สนามกีฬา และบริการห้องพักสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรม  สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่  โทร. 02 596 1336   โทรสาร 02 591 7941  ในวันและเวลาราชการ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที 

รายละเอียด